Ard?? Deri El Sanatlar

 

 

Tamamen El Yap?m? Otantik, Sanatsal Deri ürünler

 

-MERAKLASINA

-Bu ürünleri yar? f?yat?n? verebilirim. Tek ?art?m at?lyeme geleceksiniz hangi ürünü be?endiyseniz o ürünün yap?m?nda kullan?lan bütün malzemeleri tezgah?n üzerine koyaca??z. Ben g?sterece?im siz, olmad? m? beraber, oda m? olmad? ben yapaca??m siz ba??ndan sonuna kadar g?receksiniz ve yar? fiyat?na alacaks?n?z.

-ARKADA?LAR, ne gelen, nede giden var. Herkes gelmi? kabul edip yar? f?yat?na ver diyor. .

-Eme?im deriden daha de?erli. "Eline sa?l?k ?ok güzel olmu?" larla kar?n doymuyor.

-DUYURULUR !

 

-Sevgli Can Dostlar?m?z "Sokak Hayvanlar?"

-Hi? bir canl? di?er canl?dan ?zellikle ad?na ?NSAN denilen bizler ba?ta olmak üzere YA?AM HAKKI OLARAK kesinlikle onlardan üstün DE??LD?R.

--Bizim onlardan genellikle daha gü?lü, zeki v.b üstünlüklerimiz onlara zarar verme hakk?n? olu?turmaz..

-S?ZDE ?NSANA BENZ?YEN CANLILAR… Sevmiyorsan en az?ndan zarar verme bari. Becerebildi?in kadar yiyeceklerine, sular?na dokunmasan yeter.